ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн ээлжит бус хурал /2021 оны 5 дугаар сарын 11/-ын тов

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

(2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 11) 

 

1. Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын мэргэжилтний чадавхийг бэхжүүлэх төслийн явц, шинэ хөтөлбөр, мэргэжил нээх тухай

МехТС-ийн захирал Д.Цолмонбаатар

БуХС-ийн захирал А.Энхбат 

2. Гадаадтай хамтарсан хөтөлбөр нээх тухай

     МехТС-ийн захирал Д.Цолмонбаатар

     БуХС-ийн захирал А.Энхбат 

   Бусад асуудал, 

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР