Зарлал
admin

2020-2021 оны хичээлийн жилийн ЗУНЫ сургалтын хичээл сонголт 1 2021.04.28-ны өдрөөс 2021.05.07-ны хооронд дараах хичээлүүдээр явагдана. Үүнд:

1. S.MT101 Математик 1

2. S.MT102 Математик 2

3. S.PH101 Физик 1

4. S.PH102 Физик 2

5. S.CT101 Ерөнхий хими

6. S.ED101 Дүрслэх геометр

7. U.IT101 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

8. S.CE102 Харилцааны англи хэл

9. S.SS102 Монголын түүх

10. S.МS209 Хэрэглээний механик 1

➢ Зуны сургалтаар 2 хичээл (6 кредит) үзэх боломжтой бөгөөд тухайн хичээлийг өмнө нь судлаад багшаас болон шалгалтанд орж оноо авсан буюу R, W, E үнэлгээнээс бусад үнэлгээтэй байх.

➢ Хичээл сонголт II 2021.05.31-ний өдрөөс 2021.06.04-ний хооронд хийгдэнэ.

➢ Зуны сургалт 2021.06.07-ны өдрөөс 2021.06.30-ны өдрүүдэд явагдана. ХШУС-ийн Сургалтын алба