ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2021 оны 5 дугаар сарын 04-ний хурлын тов

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

(2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 04) 

1. ШУТИС-ийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үр дүн, аудитын дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ 

2. ШУТИС-ийн 2021/2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли

     СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал 

3. Гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэлтийг боловсронгуй болгох

      СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

       ХШУС-ийн захирал Д.Ганхуяг 

Бусад асуудал, 

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР