ЭЕШ-д Физикийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлтгэж буй сурагчдад зориулсан зөвлөмж, лекц
admin