ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны хурлын тов
tsengelmaa

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

(2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 20) 

 

1. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2021-2022 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам, элсэлтийн хяналтын тоо

                              СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал 

Бусад асуудал, 

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР