Финлянд улсын CESIM компанийн Олон улсын түвшинд зохион байгуулагддаг “GLOBAL CHALLENGE SIMULATION” онлайн тэмцээний удирдамж
admin