Докторын зэрэг хамгаална
admin

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Пүрэвжавын Эрхэмтөр “Хуваарилах цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлын математик статистик загварууд” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 13 цагт ШУТНС-ийн 604 тоот өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТИС-ийн Төв номын сангаас танилцана уу.

Эрчим хүчний чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл