Төгсөгч оюутнуудын анхааралд
dorjsuren

Ажиллах боловсон хүчнээ хайж байгаа байгууллагуудтай холбож өгөх, төгсөгч оюутнуудыг мэргэжлийн дагуу ажлын байранд зуучлах зорилгоор “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг бөглүүлдэг.

2020-2021 оны намрын улиралд төгсөгч оюутан Та Оюутны вэб -н оюутан->тэтгэлэг цэсээр орж “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг 2020 оны 12-р сарын 27-оос өмнө бөглөж бүртгүүлнэ  үү.

ОЮУТНЫ СОЁЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА