Швейцарийн засгийн газраас жил бүр зарлагддаг тэтгэлэг
dorjsuren