Улсын захиалгат төслүүдийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай зарлал
dorjsuren

Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр төсөл, судалгааны ажил гүйцэтгэж буй судлаачдын анхааралд:

            БШУЯ, ШУТСан, холбогдох бусад яамны хамтарсан ажлын хэсэг ШУТИС дээр хэрэгжиж буй улсын захиалгат төслүүдийн явц, үр дүнг 2020 оны 09 дүгээр сарын 15, 16-ны өдрүүдэд хэлэлцүүлж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дүгнэлт өгөх тул төслийн удирдагч нар удирдамжид заасны дагуу материалаа бүрдүүлэн, богино хэлбэрийн танилцуулга бэлдэж, санхүүгийн зарцуулалтын нотлох баримтууд болон төслийн үр дүнд бий болсон бүтээлүүд /стандарт, оюуны өмч, гарын авлага, өгүүлэл, програм, технологи г.м/-ийг хэлэлцүүлэгт авч ирнэ үү.

            Хэлэлцүүлэг Шинжлэх Ухаан Технологийн сангаас ирүүлсэн удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 15, 16-ны өдрүүдэд ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн өрөө (I-203)-нд явагдана.  

Хэлэлцүүлгийн удирдамж, хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн газар