Мэдээллийн технологийн хэрэглээ хичээлийн шууд тооцох шалгалт өгөх оюутнуудын анхааралд
dorjsuren

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ I (U.lT101) , U.lT102 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ II (U.lT102) хичээлүүдийн кредит шууд тооцох шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу онлайнаар авна.

  1. Мэдээллийн технологийн хэрэглээ I (U.lT101), 2020.08.27-ны өдрийн 10 цаг
  2. Мэдээллийн технологийн хэрэглээ II (U.lT102), 2020.08.28-ны өдрийн 14 цаг

Шалгалт өгөх оюутнууд суралцаж буй сургуулийнхаа сургалтын албанд бүртгүүлж дүнгийн хуудсанд нэрээ оруулна.

Өөрийн  суралцаж буй сургуулийн 1 кредитийн төлбөрийг Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургуулийн Худалдаа Хөгжлийн банкны 2611184513 тоот дансанд тушааж гүйлгээний утга хэсэгт оюутны овог, нэр, оюутны код,  хичээлийн код, шууд тооцох шалгалтын төлбөр гэж бичнэ.

МХТС-ийн Мэдээллийн технологийн салбар