ХБНГ улсын Кемниц хотын Техникийн их сургууль ШУТИС-ийн хамтарсан зуны сургалт семинар Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдана
dorjsuren

ШУТИС болон КТИС хооронд 2010 онд байгуулагдсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу жил бүр зохион байгуулагддаг зуны сургалт семинар 2020 оны 09 сарын 23-аас 25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах болно.

Өгүүлэл авах хугацаа 2020 оны 08 сарын 01 хүртэл. Та бүхнийг өгүүллээ илгээж идэвхтэй оролцохыг урьж байна. Шүүмжид тэнцсэн өгүүллийг ХБНГУ-ын IBS сангийн эмхэтгэлд хэвлэнэ. Төлбөр 50 евро.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.mier.mn/iscest/Index.html хаягаар орж авна уу.