Зуны сургалт 2020.06.08-29-ний өдрийг дуустал онлайнаар дараах хичээлүүдээр явагдана
dorjsuren

2019-2020 оны хичээлийн жилийн Зуны сургалт 2020.06.08-ны өдрөөс 2020.06.29-ны өдрийг дуустал онлайнаар дараах хичээлүүдээр явагдана.

1.

S.MT101

Математик 1

2.

S.MT102

Математик 2

3.

S.PH101

Физик 1

4.

S.PH102

Физик 2

5.

S.CT101

Ерөнхий хими

6.

S.ED101

Дүрслэх геометр

7.

S.CE102

Харилцааны англи хэл

8.

S.SS102

Монголын түүх

9.

S.MS209

Хэрэглээний механик 1

10.

U.IT101

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Оюутнуудын анхааралд:

  1. Зуны сургалтын хичээл сонголт I, II 2020.06.07-ны өдрийг дуустал явагдана.
  2. Зуны сургалтаар 2 хичээл (6 кредит) үзэх боломжтой бөгөөд тухайн хичээлийг өмнө нь судалж суралцаад W, R, E үнэлгээнээс бусад үнэлгээ авсан байх
  3. Сургалтын төлбөр 1 кредит нь 82042 төгрөг (1 хичээлийн төлбөр 3кр*82042төг=246126 төгрөг)
  4. Сургалтын төлбөрийг сонголт II хийх үед ONLINE-р Голомт банкны интернет гүйлгээний эрхтэй карт ашиглан төлөх учир ХШУС болон бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа дансанд тушаахгүйг анхаарна уу.

ХШУС-ийн Сургалтын алба

2020.05.26