Төгсөгч оюутнуудын анхааралд
dorjsuren

Ажиллах боловсон хүчнээ хайж байгаа байгууллагуудтай холбож өгөх, төгсөгч оюутнуудыг мэргэжлийн дагуу ажлын байранд зуучлах зорилгоор “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг бөглүүлдэг.

2019-2020 оны хаврын улиралд төгсөгч оюутан Та Оюутны вэб -н оюутан->тэтгэлэг цэсээр орж “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг 2020 оны 06-р сарын 01-ээс өмнө бөглөж бүртгүүлнэ  үү.

ОЮУТНЫ СОЁЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА