Докторын зэрэг хамгаална
admin

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний  сургуулийн  докторант Мишигийн Дэлгэрнасан нь “Нүүрсний экспортын тээвэрлэлт, логистикийн төлөв байдлын шинжилгээ” сэдвээр  менежментийн ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн V байр /БАТС-ийн байр/-ны Эрдмийн зөвлөлийн хурлын 411 тоот танхимд болно.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ