“Дээд боловсрол” ISSN:2707-6202 сэтгүүлийн энэ оны сүүлийн хагас жилийн дугаарт орох өгүүлэл шалгаруулна
dorjsuren

“Дээд боловсрол” ISSN:2707-6202 сэтгүүлийн энэ оны сүүлийн хагас жилийн дугаарт орох өгүүлэл шалгаруулна. Өгүүллийн хураангуйг 2020 оны 6-15 ны дотор доорх хаягаар авна.

Soyombo_alt2000@yahoo.com