Докторын зэрэг хамгаална
dorjsuren

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн докторант Пүрэвсүрэнгийн Нямсүрэн “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох загвар боловсруулах асуудалд” сэдвээр Боловсролын удирдлагын ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 5-р сарын 08 ны өдрийн 12.00 цагт Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн хичээлийн 1-р байрны 300 тоот өрөөнд болно.

Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл