ШУТИС-ийн оюутны эрдэм судлалын онлайн цуврал сургалтыг судална уу
None

ШУТИС-ийн оюутны судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжихэд чиглэсэн цуврал сургалтыг онлайнаар бэлтгэн хүргэж байна.

Оюутнууд та бүхэн бидний бэлтгэсэн сургалтыг сонирхон судална уу.

  1. “Судалгааны ажлыг хэрхэн бичиж, илтгэх вэ?”  сэдвээр  С.Жаргалан /ГУУС-ийн  Геологи, гидрогеологийн салбарын эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор ,  2016 оны шилдэг судлаач багш/ 
  2. Бүтээлийн уралдаанд оролцох боломж” сэдвээр  Б.Сэргэлэн  / ҮТС-ийн дизайны салбарын дэд профессор, доктор (Ph.D), D-Art клубийн зөвлөх багш / 

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба