Боловсролын Зээлийн Сан (БЗС)-аас сургалтын төлбөр (буцалтгүй тусламж) анх удаа авах оюутны анхааралд
None

Дараах 6 заалтын аль нэг бол БЗС-аас   сургалтын төлбөр  олгоно. Үүнд:

 1.  Бүтэн өнчин оюутан (бакалаврын түвшин)
 2.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан (50% ба түүнээс дээш хөдөлмөрийн чадвар алдалттай)  бакалаврын оюутан, магистрант, докторант
 3. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй (тус бүр 50% ба түүнээс дээш хөдөлмөрийн чадвар алдалттай) бакалаврын түвшин
 4.  Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагч (70% ба түүнээс  дээш хөдөлмөрийн чадвар алдалттай) бакалаврын түвшин
 5.  Нэг гэр бүлээс 3 оюутан бакалаврын түвшинд зэрэг суралцаж буй бол 1 нь  хамрагдана.
 6. Цаатан өрхийн суралцагч (бакалаврын түвшин)

           Оюутан өөрөө  бүрдүүлэх материал:

 1. Оюутны иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Оюутны төрсний бүртгэлийн лавлагаа (Төрийн үйлчилгээний цахим машинаас)
 3. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 4. Холбогдох заалтуудын баримт:

IY.а.  Бүтэн өнчин /эцэг, эхийн нас баралтын гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан/

IY.б. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт

IY.в. Өрхийн 3 суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, сургуулийн​

IY.г.  Цаатан өрхийн суралцагчийн баг, сумын тодорхойлолт

IY.    Өргөдөл

Бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын алба бүрдүүлэх :

 • Суралцах эрхийн бичгийн хуулбар
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • ЭЕШ-ын онооны хуудасны хуулбар
 • Буцалтгүй тусламжид хамрагдах тухайн сургуулийн нийт оюутны дүнгийн жагсаалт (Өмнөх улирлын ҮГД 2.00-оос доошгүй байх шаардлагатай)
 • БЗС-аас сургалтын төлбөр олгох тухай гэрээ байгуулах

Тайлбар: БЗС-аас нэг хичээлийн жилд 30 (намар 12, хавар 18) кредитийн төлбөрийн санхүүжилт олгодог.

Утас: 99094866               Facebook group: ШУТИС-БЗС буцалтгүй

2020.02.17