Отгонтэнгэр эрдэм шинжилгээний бичигт өгүүлэл хүлээн авах урилга
None