“НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ” Нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл-MOOC
None

ШУТИС-ийн "Нээлттэй боловсролын төв"-өөс БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банкны "Дээд боловсролын шинэчлэл" төслийн хүрээнд 5 цуврал сургалтыг их, дээд сургуулийн багш нарт зохион байгуулсан. Энэ сургалтаар дэлхий дахинаа өргөн дэлгэрч байгаа нээлттэй боловсролын чиг хандлага, сургалтын нээлттэй нөөц материал, нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээл, нээлттэй сурах бичгийн талаар ойлголтуудыг өгсөн.

 Бүх шатны танхимын сургалтын үйл ажиллагаа түр зогсож, цахим сургалтыг зохион байгуулж байгаа энэ  үед эдгээр сургалтын цахим гарын авлага ашиглаж, хичээлийн материалыг боловсруулахыг  санал болгож байна. Та бүхэн өөрсдийн е-мэйл хаягаараа бүртгүүлж доорх линк, платформыг ашиглан судлах боломжтой. https://www.aplus.mn/courses/neelttei-bolovsrol/

Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

Нээлттэй боловсролын төв