Япон улсын Нагояа их сургуулийн Оюутан солилцооны хөтөлбөрт The Nagoya University Program for Academic Exchange (NUPACE) сургалтын төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөн суралцахыг урьж байна
None

ШУТИС-Нагояа их сургуулийн хооронд байгуулсан Оюутан солилцооны гэрээний хүрээнд Тохоку их сургуульд Оюутан солилцооны хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлтэй оюутнууд та бүхнийг сургалтын төлбөрөөс 100 хувь хөнгөлөгдөн суралцахыг урьж байна. Замын зардал болон амьжиргааны зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.

Өргөдөл гаргах хугацаа: 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 12:00 хүртэл ШУТИС-ийн Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны албаны 218 тоотод бүртгэнэ.

Тавигдах ерөнхий шаардлага, бүрдүүлэх материал болон хөтөлбөрүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу.

http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp/en/what/brief.html

Бүх материалыг цаасаар болон PDF хэлбэрээр авч ирнэ үү.

Хугацаа хоцорсон болон дутуу материал авах боломжгүй.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба

11-329081