Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр
None

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд хүний нөөцийг чадавхижуулах зорилгоор хэрэгждэг Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг Австралийн их сургуулиудад магистрын зэрэг олгох тэтгэлэгт сургалтанд хамруулдаг. Тэтгэлгийн болзол, шалгуур хангасан Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон орон нутгийн иргэд өргөдөл гаргах боломжтой.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрт цахим өргөдөл гаргах хугацаа 2020 оны 2-р сарын 1-нээс 4-р сарын 30-ныг хүртэл үргэлжлэх тул тэтгэлгийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна.