ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ 

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

1. 2018/2019 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн тайлан, цаашдын зорилт

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

2. 2019/2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн тайлан, цаашдын зорилт

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

3. ШУТИС-ийн 2018/2019 оны үйл ажиллагааны статистик үзүүлэлтүүд

              ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

 

Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР