ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 9 дүгээр сарын 24-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

1. ШУТИС-ийн багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

НБТ-ийн захирал Д.Ганбат

НБТ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Сүнжидмаа

2. ШУТИС-ийн мэдээлэл солилцооны журмын төсөл

            ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

ЧХШҮА-ны дарга Э.Халиун

3. Өргөдөл, санал, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журмын төсөл  

            ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

ЧХШҮА-ны дарга Э.Халиун

Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР