ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

          ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. 2019 оны засвар тохижилтын ажлын мэдээ

            СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

 

2. ШУТИС-ийн 60 жилийн ой тэмдэглэх бэлтгэл ажлын талаар

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

Бусад асуудал,

- 2019/2020 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө батлах тухай

ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР