ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 27-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

1. “IFOST-2019” олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд багш, судлаачдыг оролцуулах тухай  

            ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

 

Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР