ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 5 дугаар сарын 21-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

1. 2019/2020 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн нэг кредитийн үнэлгээ, оюутны байрын төлбөр

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

2. ШУТИС-ийн профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

3. “Баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам”, “ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын төсөл

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

Бусад асуудал,

- 2018/2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөлтийн арга хэмжээ

              СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

              ОСҮА-ны дарга Н.Сансарбаатар

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР