ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 26-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. Хамтарсан хөтөлбөрийн чанарыг дээшлүүлэх асуудал

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

ГХС-ийн захирал Б.Соёлсүрэн

Бусад асуудал,

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР