ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. ШУТИС-ийн багш, ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, урамшуулах журам

ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

2. ШУТИС-д чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын явцын тайлан танилцуулах

            ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

3. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн журам

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

Бусад асуудал, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР