ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 

 

     Хурал 1400 цагт ШУТИС-ийн I байрны 203 тоот өрөөнд болно.

 

1. МСҮТ төгсөгчдийн дипломыг үндэслэн “ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль”-ийн зарим хөтөлбөрийн хичээлтэй дүйцүүлэх тухай

          СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

          ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

2. ШУТИС-ийн ахмадын зөвлөлөөс 2019 онд зохион байгуулах аяллын талаар 

          ШУТИС-ийн ахмадын зөвлөлийн дарга Д.Чулуун

Бусад асуудал,     

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР