ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. “ШУТИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын шинэчилсэн найруулга

            ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

2. “Робокон 2019” олон улсын тэмцээний бэлтгэл ажлын тухай

ЭШХА эрхэлсэн дэд захирал Т.Намнан

ХБТ эрхэлсэн дэд захирал Б.Сүхбат

3. БАС-ийн лабораторийн шинэ барилга барих ажлын явц

СХО эрхэлсэн дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

БАС-ийн захирал Э.Нинжгарав  

4. Түүхийн ботийн эх бэлтгэлийн тухай 

Зөвлөх профессор Ч.Авдай 

5. ШУТИС-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журмын нэмэлт өөрчлөлт 

                          СХО эрхэлсэн дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

                          СНББА-ны дарга Д.Барсболд

6. ШУТИС-ийн 219 оны төсвийн төсөл 

            ХБТ эрхэлсэн дэд захирал Б.Сүхбат

7. ШУТИС-ийн хичээлийн болон оюутны байруудын үйл ажиллагаа, ашиглалтын талаар ажлын хэсгийн танилцуулга

            ХШҮ эрхэлсэн дэд захирал Ц.Баатархүү

            

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР