ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. БСШУСЯ-ны албан тоот, Үндэсний Аудитын Газрын аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн арга хэмжээний тайланг хэлэлцэх

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

СНББА-ны дарга Д.Барсболд

2. ШУТИС-ийн хичээлийн 8 дугаар байрын барилгын ажлын явцын талаар

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

ХОХГ-ны дарга Г.Жавхлан

3. Бусад асуудал, 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР