ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

1. Олон улсын магадлан итгэмжлэл (архитектур, барилгын инженер хөтөлбөр)

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

БАС-ийн захирал Э.Нинжгарав

2. Шинжлэх ухаан технологийн номын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

ШУТТНС-гийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Ч.Гулнар

3. ШУТИС-д шинжлэх ухааны музей сэргээн байгуулах тухай

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

БуХС-ийн захирал А.Энхбат

 

            Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР