ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

1. 2018/2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт, 2017/2018 оны хичээлийн жилийн төгсөлт тайлан, цаашид авах арга хэмжээний тухай 

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

СХБА-ны дарга Д.Батдорж

 

2. “ШУТИС-ийн Антарктид судлалын баазыг Ливингстоны аралд байгуулах” тухай

ГУУС-ийн захирал Л.Пүрэв

 

3. ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэх санал болон зөрүүний шинжилгээний тайлан

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

ЧХШҮА-ны дарга Э.Халиун

 

            Бусад асуудал, 

Төрийн удирдлага хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэсний 20 жилийн ойн арга хэмжээ зохион байгуулах, төсөв батлуулах тухай

      БуХС-ийн захирал А.Энхбат

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР