ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн ээлжит бус хурал 2018 оны 9 дүгээр сарын 25-нд болно
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн ээлжит бус 2018 оны

9 дүгээр сарын 25-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. 2018 оны ШУТИС-ийн төсвийн тодотгол

            ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

            СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ,

 

2. ШУТИС-ийн цалингийн сүлжээ шинэчлэх тухай

           ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

 

3. ШУТИС-ийн харъяа ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн 5 жилийн ой тэмдэглэх тухай

           ШУТИС-ийн харьяа ЕБАС-ийн захирал Д.Буянтогтох

 

            Бусад асуудал,

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР