ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн хурал 2018 оны 9 дүгээр сарын 18-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 18-ны хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

         Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

1. 2018 оны засвар тохижилтын ажлын мэдээ

            СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ,

            ХОХГ-ын дарга Г.Жавхлан

2. МехТС-д чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн төслийн тайлан

           МехТС-ийн захирал Д.Цолмонбаатар

3. ШУТИС-ийн хичээлийн болон оюутны дотуур байрын ашиглалтыг төвлөрсөн удирдлагаар хангах бүтэц зохион байгуулалтын тухай

          СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ,

           ХОХГ-ын дарга Г.Жавхлан

          ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

 

            Бусад асуудал

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР