ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-ний хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. ГУУС-ийн мэргэжлийн салбаруудын бүтцийн өөрчлөлтийн тухай

            ГУУС-ийн захирал Л.Пүрэв  

2. Эрдэм шинжилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааны талаар авах арга хэмжээний тухай

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

ЭШИГ-ын дарга Т.Энхцацрал

3. ГУУС-ийн Уул уурхайн салбарт “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын төв” байгуулах тухай

             ГУУС-ийн захирал Л.Пүрэв

4. ЭХС-ийн "Эрчим хүчний тоон технологийн судалгааны төв" байгуулах тухай

            ЭХС-ийн захирал Ч.Мангалжалав  

5. БАС-ийн "Усны барилга байгууламжийн судалгаа, хөгжлийн төв" байгуулах тухай

БАС-ийн захирал Э.Нинжгарав

 Бусад асуудал

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР