ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 04-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 04-ний хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 14 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. “ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын өөрчлөлтийн танилцуулга

            ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

2. “Инженерийн бэлтгэл ангийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

ХШУС-ийн захирал Д.Ганхуяг

 

Бусад асуудал  

 

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР