ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2010 оны 9 сарын 7-ны өдөр дугаар 10/08-09
ganbayar