ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2010 оны 7 сарын 8-ны өдөр дугаар 10/06-07
ganbayar