ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2010 оны 4 сарын 26-ны өдөр дугаар 10/04-05
ganbayar