ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 6 дугаар сарын

25-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. ШУТИС-ийн ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

          Ректорын ажлын албаны дарга Н.Ганзориг

          Ахмадын зөвлөл

         2. Эрдмийн ба хүндэт цол олгох журам

                    Эрдэм шинжилгээ технологи эрхэлсэн проректор Д.Цолмонбаатар

  1. ШУТИС-ийн 2023/2024 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагааны тайлан

           Эрдэм шинжилгээ технологи эрхэлсэн проректор Д.Цолмонбаатар

  1. ШУТИС-ийн 2023/2024 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагааны тайлан

Сургалт, цахим шилжилт эрхэлсэн проректор Н.Эрдэнэхүү

  1. Бусад асуудал

 

 

ШУТИС-ийн Ректорын ажлын алба