ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр сарын

23-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. ШУТИС-ийн судалгааны төв байгуулж ажиллуулах нийтлэг журмын төсөл

Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар

Инноваци технологи дамжуулалтын төвийн захирал М.Зулбаяр

  1. Бусад асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба