ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын

05-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөж буй дүрэм, журам, ажлын байрны тодорхойлолтын нийцэлд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын дүгнэлт, зөвлөмж

Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын албаны дарга Б.Түмэндэлгэр

  1. “ШУТИС-ийн Эрдмийн замналын тогтолцоо (Tenure track system)-ны загвар” танилцуулга

Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар

  1. Бусад асуудал

Байгууллагын хөгжлийн үзүүлэлттэй холбоотой програм хангамжийн тухай

           Мэдээллийн технологийн төвийн захирал Р.Төрбат

              Багш нарын хичээл таслалт, хоцролтонд төлбөр тооцох зарим арга хэмжээний тухай

           Хүний нөөцийн албаны  дарга Д.Мягмарсүрэн

            Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

 

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба