ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын

28-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөж буй дүрэм, журам, ажлын байрны тодорхойлолтын нийцэлд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын дүгнэлт, зөвлөмж

Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын албаны дарга Б.Түмэндэлгэр

  1. ШУТИС-ийн дүрэм журмын өөрчлөлт (ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн нийтлэг журам)

Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар

Инноваци технологи дамжуулалтын төвийн захирал М.Зулбаяр

  1. ШУТИС-ийн 2023 оны төсвийн тодотгол, 2024 оны төсвийн төсөл

Санхүү төлөвлөлтийн газрын захирал Л.Баяр-Эрдэнэ,      

Санхүү хөрөнгө оруулалтын албаны дарга Г.Жавхлан

  1. Бусад асуудал

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба