ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын

15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. ШУТИС-ийн номын сангийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай

Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү, 

Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сангийн захирал Т.Энхцацрал

  1. Нээлттэй боловсролын төвийн үйл ажиллагаа, цаашид авах арга хэмжээ

Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү,

Нээлттэй боловсролын төвийн захирал Д.Ганбат

3. Бусад асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба