ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын

17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын ШУТИС-ийн элсэлт, 2022-2023 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн тайлан, цаашдын зорилт

         Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү,

         Сургалтын бодлого хөтөлбөрийн албаны дарга М.Эрдэнэтуяа

  1. ШУТИС-ийн дүрэм журмын өөрчлөлт (ШУТИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах тухай журам)

          Эрдэм шинжилгээ технологийн газрын захирал Д.Цолмонбаатар,

          Сургалт, цахим шилжилтийн газрын захирал Н.Эрдэнэхүү,

          Гадаад харилцаа, нийгмийн түншлэлийн албаны дарга Т.Ууганбаяр

  1. Хичээлийн V байрны лабораторийн хэсгийн дахин төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө                                                                             Барилга архитектурын сургуулийн захирал Б.Нарантуяа
  2. Бусад асуудал

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба