ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын

03-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал  Эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот өрөөнд 14 цагт болно.

  1. 2023/2024 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

Захирлын ажлын албаны дарга Н.Ганзориг

  1. ШУТИС-ийн хичээлийн I,II,VIII байрны эко орчны төлөвлөлт, урсгал зардал, үнэлгээ тогтоох тухай

Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал А.Энхбат

  1. Бусад асуудал

 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба