“Инженер Технологийн Дээл Боловсрол” (MJEED) төслийн хүрээнд Япон улсын их, дээд сургуульд суралцах магистр, докторын хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ
Батбаяр

Япон, Монгол Улсын засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу “Инженер Технологийн Дээд Боловсрол” (ИТДБ) төслийн хүрээнд 2023 оны сүүлийн хагас жилд магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй ШУТИС-ийн багш, судлаачдыг  бүртгэж байна.

Бүртгэлийн сүүлийн хугацаа: 2023 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр

Материал хүлээн авах газар: ШУТИС-ийн Судалгаа, хөгжүүлэлтийн алба

Холбоо барих утас: 318153, И-мэйл: urna@must.edu.mn

Төслийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах бол дараах вэб сайтнаас авна уу.  http://www.mjeed.edu.mn/

Магистр, докторын хөтөлбөрт хамрагдах багш, судлаачдад тавигдах шаардлага. Үүнд:

 1. Магистрын сургалтын хөтөлбөр:

Суралцах хугацаа: Япон Улсад - 2 жил хүртэл

Хамрах хүрээ:

а/   Инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр ШУТИС-д ажиллаж буй эрдэм шинжилгээний ажилтан болон багш, судлаач;

б/ ШУТИС-д инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр их сургуулийн тэргүүлэх чиглэлийн судалгааны сэдвээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд хамтран ажиллаж буй багш, судлаачид;

Тавигдах шаардлага:

 1. Монгол Улсын иргэн байх;
 2. Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль болон гадаадын их, дээд сургуулийг инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр суралцаж төгссөн байх;
 3. Гадаад хэлний шалгалт: Япон хэлний түвшин тогтоох JLPT шалгалтын N2 түвшин, эсвэл Англи хэлний TOIEC-600, TOEFL IBT-64, IELTS-5.0 шалгалтын оноо ба түүнээс дээш байх;
 4. Японы их сургуульд элсэн суралцах болзол хангаж, суралцах урилга хүлээн авсан байх;
 5. Сургууль /ажлын газар/ нь магистрын хөтөлбөрт суралцахыг дэмжсэн  байх;
 6. Сургуулиа төгсөж ирэхэд ажлын байраар хангах баталгаа гаргасан байх;
 7. Суралцагчдад зээл олгох, эргэн төлүүлэх гэрээ болон уг гэрээний хавсралт болох үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээний нөхцөлийг зөвшөөрсөн байх;

Мэдээллийг төслийн нэгжийн холбоосоор энд дарж авах

 1. Докторын сургалтын хөтөлбөр:

Суралцах хугацаа: Япон Улсад - 3 жил хүртэл

Хамрах хүрээ:

а/ Инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр ШУТИС-д ажиллаж буй эрдэм шинжилгээний ажилтан, докторын зэрэггүй багш нар;

б/ ШУТИС-д инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр их сургуулийн тэргүүлэх чиглэлийн судалгааны сэдвээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд хамтран ажиллаж буй багш, судлаачид;

   Тавигдах шаардлага:

 1. Монгол Улсын иргэн байх;
 2. ШУТИС-д инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр ажиллаж буй багш, ажилтан
 3. Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль болон гадаадын их, дээд сургуулийг инженер, технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр суралцаж төгссөн байх;
 4. Гадаад хэлний шалгалт: Япон хэлний түвшин тогтоох JLPT шалгалтын N2 түвшин, эсвэл Англи хэлний TOIEC-600, TOEFL IBT-64, IELTS-5.0 шалгалтын оноо ба түүнээс дээш байх;
 5. Японы их, дээд сургуулиудад элсэн суралцах болзол хангаж, суралцах урилга хүлээн авсан байх;
 6. Сургууль /ажлын газар/ нь докторын хөтөлбөрт суралцахыг дэмжсэн байх;
 7. Сургуулиа төгсөж ирэхэд ажлын байраар хангах баталгаа гаргасан байх;
 8. Суралцагчдад зээл олгох, эргэн төлүүлэх гэрээ болон уг гэрээний хавсралт болох үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээний нөхцөлийг зөвшөөрсөн байх;

 (Мэдээллийг төслийн нэгжийн холбоосоор энд дарж авах)

Дээрх шаардлагыг хангасан нэр дэвшигчдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 1. Анкет; /маягтын дагуу/
 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 3. Бакалавр /магистр/-ын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 4. Япон, эсвэл Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн батламжийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /Сүүлийн 2 жилд өгсөн байх/;
 5. Япон талын их, дээд сургуулиас ирүүлсэн суралцах эрхийн бичиг;
 6. Бүрэлдэхүүн сургуулийн салбар тэнхмээр хэлэлцүүлсэн хурлын тэмдэглэл;
 7. Сургуулийн /ажлын газрын/ тодорхойлолт, Ажлын байраар хангах тухай;
 8. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт;
 9. Судалгааны ажлыг удирдаж буй хоёр талын их сургуулийн профессорын тодорхойлолт;
 10. Судалгааны ажлын төлөвлөгөө;
 11. Сургуулиа төгсөөд эх орондоо мэргэжлээрээ хэрхэн ажиллах тухайгаа Монгол-Англи, эсвэл Монгол-Япон хэл дээр бичсэн 700-800 үгтэй эссэ;
 12. Суралцагчдад зээл олгох, эргэн төлүүлэх гэрээ, уг гэрээний хавсралт   болох үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээний нөхцөлийг зөвшөөрсний үндсэн дээр элсэхийг хүссэн өргөдөл /Маягт харгалзахгүй/;
 13. 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг /Сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/;

ШУТИС-ийн тэргүүлэх чиглэлийн ИТДБ төслийн хамтарсан судалгааны багууд

Судалгаа, хөгжүүлэлтийн алба